Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM

Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM

Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM

Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM

Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM
Giải thưởng & chứng nhận - CÔNG TY TNHH UNI - PRESIDENT VIET NAM

Giải thưởng & chứng nhận

Trong quá trình hoạt động  đã và đang đạt được những chứng nhận như ISO 9001 : 2005, ISO 22000: 2005, HACCP. Trong tương lai tập đoàn Uni-President Việt Nam nói chung và UniFlour nói riêng sẽ không ngừng cải thiện và cố gắng theo đuổi chính sách về chất lượng, đặc biệt luôn quan tâm tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.