HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019
HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

Hội thảo

Giới thiệu chuyên gia

 

CHUYÊN GIA  LỮ THẮNG ĐẠT

 • Cố vấn kỹ thuật sản phẩm bơ Lescure Pháp.
 • Cố vấn khai thác phát triển thị trường công ty Nguyên Mậu Đài Loan.
 • Cố vấn phát triển sản phẩm pho mát nhãn hiệu PAMINA của Đức .
 • Cố vấn kỹ thuật bánh nướng của bột mì Uni Đài Loan.
 • Giaó viên hướng dẫn kỹ thuật bánh tại phòng thực hành bánh của công ty Uni –President.
 • Cố vấn kỹ thuật cho thương hiệu sôcôla REPÚBLICA DEL CACAO
 • Cố vấn bộ phận thương hiệu công ty thực phẩm Khai Nguyên.
 • Giám đốc dịch vụ khách sạn Regent TaiPei.
 • Giaó viên dạy bánh tại trường đại học Cao Hùng.
 • Cố vấn kỹ thuật cho thương hiệu máy trộn bột SPAR
 • Cố vấn kỹ thuật cho thương hiệu phomai Isigny Ste Mère Pháp.

 

HỘI THẢO BÁNH CÙNG SƯ PHỤ LŨ THẮNG ĐẠT TẠI NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 04/2019

HỘI THẢO KỸ THUẬT LÀM BÁNH 

+ Nội Dung: 

 Bánh bông lan cuộn Matcha cổ điển Nhật Bản.
 Bánh bông lan cuộn Pudding Toffee
 Bánh bông lan Chocolate Whisky
 Bánh su giòn Nhật Bản
 Bánh Vanila Souffle

 

+ Thời gian: 09 : 00 AM - 14 : 30 PM

 + Địa điểm:  Phòng hội thảo bộ phận Bột Mì - Công ty Uni-President Việt Nam
Số 16-18-20, Đường ĐT 743, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

Đăng ký tham gia hội thảo